illustrator cho người mới bắt đầu

Các bạn chưa biết gì về illustrator? Trước tiên, xem danh sách phát này trên youtube, dạy khá kĩ nhé: Giáo trình illustrator   ( tiếng Việt)

Sau đó tham khảo thêm:

  1. Selection tool
  2. The magic wand tool
  3. Guide & Smart Guide 
  4. Vẽ điểm cao sáng y như thật
  5. Twirl tool
  6. Opacity Mask
Advertisements
illustrator cho người mới bắt đầu