Khóa học Illustrator online

Cơ bản

http://www.vectordiary.com/illustrator/learn-adobe-illustrator/

Nâng cao

Advertisements
Khóa học Illustrator online

illustrator cho người mới bắt đầu

Các bạn chưa biết gì về illustrator? Trước tiên, xem danh sách phát này trên youtube, dạy khá kĩ nhé: Giáo trình illustrator   ( tiếng Việt)

Sau đó tham khảo thêm:

  1. Selection tool
  2. The magic wand tool
  3. Guide & Smart Guide 
  4. Vẽ điểm cao sáng y như thật
  5. Twirl tool
  6. Opacity Mask
illustrator cho người mới bắt đầu